Østermarkskolen | SFO Vulkanen

PROJEKTBESKRIVELSE:

Formålet med markedsføringsprojektet var at Østermarkskolen fra skoleåret 2020 skulle tiltrække flere elever til skolestart, med fokus på indskolingen (0. klasse).

Via en målrettet markedsføringsindsats og sammenhæng i skolens visuelle identitet var formålet, at forældre i højere grad skulle vælge Østermarkskolen og gøres mere bevidst om de mange styrker, ressourcer og faciliteter, som skolen i sin helhed består af.

Østermarkskolen skulle være et oplagt valg for forældre til indskolingsbørn i lokalområdet.

NOTE: Allerede i januar 2020 kunne ledelsen fra Østermarkskolen meddele, at de havde så stor søgning til 0. klasse, at der ville blive oprettet en ekstra 0. klasse ved skolestart, sommeren 2020

Løsningen

PROJEKTET INDEHOLDTE FLG. ELEMENTER:

 • Research
 • Afklaring af skolens DNA
 • Introduktion til og valg af Emotionel Kundetype. Læs evt. mere om kundetyperne og teorien her: https://www.kundetyper.dk
 • Afklaring af medarbejdernes ressourcer ifht. udførelse af det daglige arbejde med skolens markedsføring
 • Udarbejdelse af visuel identitet (fokus på sammenhæng/rød tråd mellem både skole og SFO)
 • Markedsføringsstrategi
 • Facebookside
 • YouTube kanal
 • Google my Business
 • Søgeordsanalyse inkl. vejledning i anvendelse af søgeord
 • 3 x Workshops (DNA-workshop, Content-workshop/årshjul, Overlevering/”klæde på-workshop”)
 • Overlevering

Projektet er udført i samarbejde mellem TEJG og Marketingbasen (Judith Højen Jensen, også certificeret kundetypeekspert) 

Logo & designlinie

Redesign af visuel identitet 

Østermarkskolen havde et 40 år gammelt logo, som man ønskede at bevare i en eller anden form.
Jeg valgte redesigne logoet ved at forenkle det, bevare de vigtigste kendetegn og omformulere navnetrækket, således at SFO Vulkanen også blev en af det nye logo.

 

Redesign af logo for Østermarkskolen

 

 

Farveguide

Den nye farveguide rummer hele skolens afdelinger - fra mini-SFO til udskolingsbørn - og hver afdeling har fået sin egen farve.
Farverne tilsammen viser skolens liv og mangfoldighed.

Farveguide for Østermarkskolen

Logo i farver

Skolens fælleslogo bruges enten i den farvede form eller i den helt enkle gråform.

Redesign af logo for Østermarkskolen

 

 

 

Redesign af logo for Østermarkskolen

Guide til tryksager - leveret som wordskabeloner

 

Tryksagsguide for Østermarkskolen

Billedestil

 

Billedestil for Østermarkskolen

Gå til beskrivelsen af denne case